Vzdělávací institut Prachatice, o. p. s.

Cíle a poslání

 

Vzdělávací institut Prachatice, o. p. s.  zahájil svoji činnost na podzim roku 2013 a vychází z dlouholetého působení Vzdělávacího centra při Hospici sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích.

 

Obecně prospěšná společnost založená Hospicem sv. Jana N. Neumanna, o. p. s.  si klade za cíl vzdělávání odborné, ale i laické veřejnosti. Naší snahou je poskytnout  předat široké spektrum informací a zkušeností v otázkách přímé zdravotnické a zdravotně sociální péče o těžce nemocné a umírající  pacienty. Nabízíme též ucelený pohled na problematiku demencí a přístupy k lidem s Alzheimerovou chorobou.    

 

V průběhu roku jsou zájemcům nabízeny odborné semináře a kurzy zaměřené na širokou sociální a zdravotnickou problematiku, jejichž cílem je prohloubit znalosti odborné a laické veřejnosti v daných oblastech. Aktuálním otázkám v oblasti hospicové péče se rovněž každoročně věnuje odborná konference.

 

Jsme si vědomi, že pouhá teoretická východiska ke kvalitní a dobře odvedené práci nestačí. Proto zájemcům nabízíme i možnost individuálně nastavených exkurzí s krátkou přednáškou. Významnou součástí vzdělávacích aktivit jsou rovněž odborné pracovní stáže a studentské praxe.

 

Vzdělávací institut Prachatice, o. p. s. je ve spolupráci s Hospicem sv. Jana N. Neumanna  a Domovem Matky Vojtěchy organizátorem celé řady benefičních, kulturních a sportovních akcí, jejichž snahou je prosadit myšlenky hospicové péče a dalších pomáhajících profesí.

 

O zřizovateli

 

Název: Vzdělávací institut Prachatice, o. p. s.
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Sídlo: Neumannova 144, 383 01 Prachatice
Identifikační číslo: 019 86 872

                                                                                            

Zapsán v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl O, vložka 319

 

 

Statutární zástupce: ředitel: Mgr. Monika Vachová
   
   
Zakladatel:

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s.

   
Správní rada: předseda: PhDr. Robert Huneš
  člen: Bc. Ladislava Veberová
  člen: Mgr. Soňa Langová
     
     
Dozorční rada: předseda: Ing. Jiří Vavera 
  člen: Mgr. Markéta Nováková
  člen: Ing. Jaroslava Brathová
  člen: Ing. Václav Kozler
  člen: SM. Alena Stanislava Bártová, SCB
     

 

 
 
 
 
 
 

„Lidé obětují zdraví, aby vydělali peníze. Potom obětují peníze,

aby znovu získali zdraví. A pak se tolik znepokojují budoucností,

že si neužívají přítomnost

a tak nežijí ani v přítomnosti ani v budoucnosti.

A žijí tak, jakoby nikdy neměli zemřít,

a potom zemřou bez toho, aniž by předtím žili.“

 

dalajláma

 

 
Webové stránky vznikly za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR
Logo Ministerstva zdravotnictví ČR