Exkurze

Vzdělávací institut Prachatice, o. p. s. nabízí možnost (1) exkurze do Hospice sv. Jana N. Neumanna a (2) Domova Matky Vojtěchy a (3) možnost interaktivní přednášky o významu hospice v dnešním světě včetně představení domácí hospicové péče. Skupiny si mohou dle vlastního časového harmonogramu složit obsah exkurze nebo se zúčastnit všech jejích částí.
 
EXKURZE V HOSPICI SV. JANA N. NEUMANNA má dvě části. V první části vám poskytneme základní informace o hospici a specializované paliativní péči. V druhé části vám představíme samotné prostory a provoz hospice. Doba trvání: 60 min. Provází: Mgr. Eva Ludačková (vrchní sestra)
 
EXKURZE V DOMOVĚ MATKY VOJTĚCHY zahajuje krátký teoretický úvod do práce s lidmi s demencí a Alzheimerovou chorobou, nastíníme vám rovněž systém práce v zařízení se zvláštním režimem. V druhé části vám představíme samotné prostory a provoz Domova Matky Vojtěchy. Doba trvání 45 min.  Provází: Bc. Jindřiška Nechutná (sociální pracovnice)
 
SEMINÁŘ O VÝZNAMU HOSPICE V DNEŠNÍM SVĚTĚ A O DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČI: Seminář probíhá v prostorách Vzdělávacího insitutu. Jeho součástí je prezentace tématu spolu s krátkými videoukázkami a fotografiemi. Doba trvání 45 min. Provází Mgr. Judita Maříková (vedoucí Domácího hospice sv. Markéty, vrchní sestra)
 
Současně lze exkurzi uskutečnit pro max. 20 osob. V případě většího počtu zájemců je nutné skupinu rozdělit.
 
Osobní seznámení s areálem a provozem obou uvedených zařízení je možno koncipovat individuálně, abychom se co nejvíce přiblížili zájmu návštěvníků. Nikdy však nesmí probíhající exkurze narušovat běžný chod zařízení, stejně tak nesmí zasahovat do soukromí našich klientů.
 
Cena exkurze:
50,-/osoba (kromě doprovodu - např. učitelé)
 
Exkurzi lze domluvit s Mgr. Monikou Vachovou
telefonicky: +420 739 294 479
 

Stáže

Nabízíme možnost prohloubit si či získat nové zkušenosti, vědomosti, informace i praktické dovednosti v péči o pacienty v terminální fázi jejich onemocnění.

 

Stáž je vhodná pro všechny zájemce o specializovanou hospicovou paliativní péči z řad:

  • studentů SŠ, VOŠ A VŠ se zdravotním/sociálním zaměřením

  • odborníků – lékařů / zdravotníků / soc. pracovníků / pracovníků v soc. službách,

  • zakladatelůčlenů multidisciplinárních týmů nově vznikajících i stávajících hospiců, odděleních paliativní péče …

O možnosti stáže či praxe je vhodné se nejprve informovat u Mgr. Moniky Vachové. 

Kontaktní telefonní číslo: +420 739 294 479

e-mail: vzdelavani(zavináč)hospicpt.cz

 

 

Podmínky pro uskutečnění odborné stáže / praxe: 

  • Zaslání písemné žádosti, ve které uvedete identifikační údaje o Vás a případně vysílající organizaci, předběžně domluvený termín, druh náplně stáže / praxe (např. medik, student VŠ - oboru…, zdravotní sestra, ošetřovatel/ka, sociální pracovník, pracovník v soc. službách atp.) a zdůvodnění zájmu o stáž.

  • Studenti obvykle vykonávají praxi na základě smluvního vztahu mezi danou školou / vzdělávací institucí a hospicem. Studenty prosíme o potvrzení praxe (nejlépe 1 týden před plánovaným nástupem na praxi), stejně tak prosíme o včasné nahlášení potřeby ubytování a stravování. 

  • Studenti / stážisté by měli být vybaveni vlastním vhodným oblečením (nejlépe bílé barvy), obuví (taktéž nejlépe bílé barvy) a identifikační visačkou se jménem a názvem školy nebo zařízení, ze kterého na stáž přichází (stážistům ji připravíme a při příchodu na stáž předáme).

  • Stážistům / studentům je v průběhu praxe vždy k dispozici uzamykatelný prostor (stážovna) pro uložení osobních věcí a také pro odpočinek.

  • Stážisté / studenti a dobrovolníci mohou v případě zájmu využít možnosti noclehu a stravování v hospici za níže uvedených podmínek.

CENÍK: 

 

500 Kč  - Poplatek za zprostředkování stáže a odborné vedení při ní. Poplatek je určen za osobu a stáž. Tento poplatek se netýká studentů škol, se kterými jsme ve smluvním vztahu.(V opodstatněných případech je možné výši poplatku snížit či prominout.)

 

Stravování (možnost výběru z dvou jídel): 

zdarma - stážista student v přímé péči

105 Kč /noc - stážista pracující, stážista bez účasti v přímé péči

 

Ubytování: 

zdarma - stážista student v přímé péči

100 Kč - stážista (externí zaměstnanec), stážista bez účasti v přímé péči

 

Platby za zprostředkování stáže, příp. ubytování či stravu se uskutečňují u ředitelky Vzdělávacího institutu, popř.  účetní v hospici. 

 
 
 
 
 
 
 
"Nepřijímejte za pravdu nic, čemu schází láska. A nepřijímejte nic jako lásku,
pokud tomu chybí pravda"
 
sv. Jan Pavel II.
 
 
 
 
"Doprovázení umírajících ubere kus sil, ale přidá kus moudrosti a zralosti."
 
M. Svatošová