Exkurze/stáže

Exkurze

Vzdělávací institut Prachatice, o. p. s. nabízí možnost exkurze do Hospice sv. Jana N. Neumanna a Domova Matky Vojtěchy.
 
Exkurze v Hospici sv. Jana N.Neumanna má dvě části. V první části vám poskytneme základní informace o hospici a specializované paliativní péči. V druhé části vám představíme samotné prostory a provoz hospice. 
 
Exkurzi v Domově Matky Vojtěchy zahajuje krátký teoretický úvod do práce s lidmi s demencí a Alzheimerovou chorobou, nastíníme vám rovněž systém práce v zařízení se zvláštním režimem. V druhé části vám představíme samotné prostory a provoz Domova Matky Vojtěchy. 
 
Současně lze exkurzi uskutečnit pro max. 20 osob. V případě většího počtu zájemců je nutné skupinu rozdělit.
 
Osobní seznámení s areálem a provozem obou uvedených zařízení je možno koncipovat individuálně, abychom se co nejvíce přiblížili zájmu návštvníků. Nikdy však nesmí probíhající exkurze narušovat běžný chod zařízení, stejně tak nesmí zasahovat do soukromí našich klientů.
 
Cena exkurze:
Hospic - 30,-/osoba
Domov Matky Vojtěchy - 30,-/osoba
Hospic + Domov Matky Vojtěchy - 50,-/osoba
 
Exkurzi lze domluvit:
osobně s Mgr. Šárkou Pechkovou
telefonicky: +420 731 604 432,
 
 
 
 
 
 
 
"Nepřijímejte za pravdu nic, čemu schází láska. A nepřijímejte nic jako lásku,
pokud tomu chybí pravda"
 
sv. Jan Pavel II.
 

Stáže

Zájemcům o specializovanou hospicovou paliativní péči z řad

studentů SŠ, VOŠ a VŠ se zdravotně - sociálním zaměřením,

  • odborníků – lékařů / zdravotníků / pracovníků v sociálních službách,

  • zakladatelůčlenů multidisciplinárních týmů nově vznikajících i stávajících hospiců, odděleních paliativní péče …

nabízíme možnost prohloubit si či získat nové zkušenosti, vědomosti, informace i praktické dovednosti v péči o pacienty v terminální fázi jejich onemocnění.

 

Rádi uvítáme i dobrovolnickou pomoc v našem hospici. O její možnosti kontaktujte, prosím, paní Petru Vojtovou - koordinátorku dobrovolníků, telefon: 388 311 726, e-mail: recepce(zavináč)hospicpt.cz

 

O možnosti stáže či praxe je vhodné se nejprve informovat u Mgr. Šárky Pechkové, ředitelky vzdělávacího institutu.

Kontaktní telefonní čísla: 731 604 432, 388 311 726

e-mail: vzdelavani(zavináč)hospicpt.cz

 

Podmínky pro uskutečnění odborné stáže / praxe: 

  • Zaslání písemné žádosti, ve které uvedete identifikační údaje o Vás a případně vysílající organizaci, předběžně domluvený termín, druh náplně stáže / praxe (např. medik, student VŠ - oboru…, zdravotní sestra, ošetřovatel/ka, sociální pracovník, pracovník v soc. službách atp.) a zdůvodnění zájmu o stáž.

  • Studenti obvykle vykonávají praxi na základě smluvního vztahu mezi danou školou / vzdělávací institucí a hospicem. Studenty prosíme o potvrzení praxe (nejlépe 1 týden před plánovaným nástupem na praxi), stejně tak prosíme o včasné nahlášení potřeby ubytování a stravování. 

  • Poplatek za zprostředkování stáže a odborné vedení při ní je stanoven ve výši 500,- Kč za osobu a den (8 hodin). Tento poplatek se netýká studentů škol, se kterými jsme ve smluvním vztahu. (V opodstatněných případech je možné výši poplatku snížit či prominout.)

  • Studenti / stážisté by měli být vybaveni vlastním vhodným oblečením (nejlépe bílé barvy), obuví (taktéž nejlépe bílé barvy) a identifikační visačkou se jménem a názvem školy nebo zařízení, ze kterého na stáž přichází (stážistům ji připravíme a při příchodu na stáž předáme).

  • Stážistům / studentům je v průběhu praxe vždy k dispozici uzamykatelný prostor (stážovna) pro uložení osobních věcí a také pro odpočinek.

  • Stážisté / studenti a dobrovolníci mohou v případě zájmu využít možnosti noclehu a stravování v hospici za níže uvedených podmínek.

Stážisté

poplatek za zprostředkování stáže a odborné vedení při ní: 500,- Kč /osoba a den

pobyt: 200,- Kč / noc

oběd: dle aktuálního ceníku kuchyně (75,- Kč)

 

Praxe studentů

pobyt: 50,- Kč / noc

oběd: dle aktuálního ceníku kuchyně (75,- Kč)

 

Dobrovolníci

pobyt: zdarma

oběd: zdarma

 

Platby za zprostředkování stáže / odborné vedení při ní, za ubytování a obědy se uskutečňují u ředitelky Vzdělávacího institutu, popř.  účetní v hospici. 

 

 

 
 
 
 
"Doprovázení umírajících ubere kus sil, ale přidá kus moudrosti a zralosti."
 
M. Svatošová

 

Top
Facebook
Facebook