akreditovaný kurz

PÉČE O UMÍRAJÍCÍHO A TĚLO ZESNULÉHO

 

Kurz je určen pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách i neformální pečovatele. Jeho obsahem je specifická část hospicové péče, která se týká péče o umírajícího a tělo zemřelého. Kurz probíhá nejen teoreticky, ale je obohacen i o praktické ukázky, případně modelové situace. Účastníci kurzu se seznámí se zásadami zachování důstojnosti člověka v umírání. Probrány budou také možnosti komunikace jak s umírajícím, tak jeho rodinou. Nedílnou součástí budou informace o činnostech, které následují bezprostředně po úmrtí člověka.

 

Kurz je akreditován MPSV v rozsahu 6 vyučovacích hodin. zveřejněno 10. 6. 2019