Specifika práce s dezorientovanými seniory - úvod do validace

Akreditace MPSV č. 2017/0189-SP

 

Rozsah:           6 hodin

Forma:            Prezenční 

Lektorka:         Mgr. Renáta Nentvichová Novotná 

 


Tento zajímavý kurz poskytuje absolventům úvodní vhled a seznámení se s metodou validace dle Naomi Feil. Cílem validace je zkvalitnit péči o dezorientované seniory. Metoda validace učí pečující jak se vcítit do reality derozientované osoby, jejích pocitů, myšlenek a přání. Na základě těchto zkušeností pak mohou pečující, ať už v zařízeních sociálních služeb tak i v domácím prostředí,  přizpůsobit své jednání a chování vůči dezorientovanému seniorovi.

Absolventi vzdělávacího programu se seznámí s projevy a stádii demence, poznají jednotlivá specifika v přístupu ke starým dezorienotovaným lidem. V průběhu vzdělávacího programu se také seznámí s technikami komunikace s těmito klienty a zjistí, jak je vhodně aplikovat ve své každodenní praxi. Účastníci kuru se rovněž seznámí s přístupy, které se uplatňují v kontaktu s lidmi postiženými demencí. Součástí kurzu jsou teké praktická cvičení, která napomohou účasníkům vhodně aplikovat získané poznatky do vlastní praxe.

Celý kurz je doplněn kazuistikami, příklady dobré praxe a vzájemnou diskusí.

 


Top
Facebook
Facebook