Aktivizační a tvořivé činnosti pro seniory a lidi s demencí

Akreditace MPSV č. 2017/0190-PC/PP

 

Rozsah:           6 hodin

Forma:            Prezenční 

Lektorka:         Bc. Kateřina Pešelová

 


Účasníci tohoto vzdělávacího programu jsou seznámení s problematikou demencí stáří a stárnutí. Kurz nabízí jednotlivé prvky aktivizačních technik, jejichž cílem je zachovat a upevnit dosavadní schopnosti. Aktivizace seniorů a především pak lidí v pokročilém stádiu demence napomáhá rozvoji hrubé i jemné motoriky, napomáhá zachování paměťových a komunikačních schopností. Skupinová aktivizace pak brání sociální izolaci a napomáhá rojzvíjet a udržovat společenské kontaky.

Absolvent kurzu je seznámen s motivačními prvky a nenátlakové komunikace. Aktivizace musí vždy vycházet z potřeb a přání klienta, proto se účastníci kurzu seznámi s možními technikami jak získat potřebné informace a na jejich základě postavit vhodnou individuální aktivizaci pro konkrétního klienta.

Celý kurz je provázán s praktickými zkušenostmi lektorky. Účastníkům kurzu budou poskytnuty kazuistiky, příklady z praxe. Součástí kurz je i otevřená diskuse.


Top
Facebook
Facebook