Detail kurzu

Datum: 18. 4. 2015 (9.30 hod.) (16.00 hod.)

X. DEN PALIATIVNÍ HOSPICOVÉ PÉČE

X. DEN PALIATIVNÍ HOSPICOVÉ PÉČE

aneb

„Hospicové maličkosti“

 

18. dubna 2015

od 9:30 do 15:30 hodin

 

Městské divadlo Prachatice

 

pod patronací

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče

a pod záštitou

Mgr. Ivany Stráské, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje pro zdravotnictví

 

Program odborné konference:

8:30 – 9:30 Prezence účastníků    
       
9:30 – 9:45 Úvodní slovo PhDr. Robert Huneš – ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna    
                                  
9:45 – 10:40 Co uvidím, když se smrti podívám do tváře    
  doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. římskokatolický kněz, teolog, autor duchovní literatury. Přednášející na Katolické teologické fakultě UK.    
       
10:40 – 11:10 Smutek a deprese u pacientů v paliativní péči    
  prim. MUDr. Regina Slámová – primářka Hospice sv. Alžběty v Brně, odbornice v oblasti přímé lékařské a ošetřovatelské paliativní péče.    
       
11:10 – 12:00 Vyhoštěná …, ale ne zapomenutá    
  PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. – významná česká socioložka a publicistka, autorka řady monografií.    
       
12:00 – 13:00 Přestávka na oběd    
       
13:00 – 14:00 Role humoru v pomáhajících profesích    
  PhDr. Robert Huneš – ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna, viceprezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.    
       
14:00 – 14:45 Praktický lékař versus paliativní péče    
  MUDr. Marie Stieblerová – praktická lékařka pro dospělé.    
       
14:45 – 15:30 Kteří pacienti potřebují paliativní péči a kdo by jim jí měl poskytovat    
  MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. – přední onkolog, lékař Masarykova onkologického ústavu, odborník v oblasti paliativní péče.    

          

                                              

Změna v programu vyhrazena

 

Pro zájemce je připravena možnost exkurze v Hospici sv. Jana N. Neumanna a Domově Matky Vojtěchy

Odborný garant: prim. MUDr. Regina Slámová

 

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a pro lékaře ohodnocena 5 kredity

Tato akce je také zařazena do systému vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí s ohodnocením 4 kreditů

 

Registrační poplatek činí 500,- Kč a zahrnuje účast na přednáškách, malé občerstvení a oběd

 

Pořadatel: Vzdělávací institut sv. Jana N. Neumanna, Neumannova 144, Prachatice, Eva Předotová, 731 604 432, vzdelavani@hospicpt.cz, www.vzdelavaciinstitut.eu
Top
Facebook
Facebook