akreditovaný kurz

REGENERACE PRACOVNÍCH SIL PRO PRACOVNÍKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH

 

Kurz je zaměřen na zvládání stresu a prevenci syndromu vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích. Všichni zaměstnanci v sociálních službách se denně setkávají se stresovými situacemi, dlouhodobý stres se odrážé do psychické nepohody pracovníka a následně do jeho chování vůči klientům. O hrozbě syndromu vyhoření všchni vědí (většinou jen teoreticky), bohužel většina pracovníků proti tomuto onemocnění nepodniká žádná preventivní opatření. Proto obsah tohoto kurzu je zaměřen především prakticky, zážitkově. Účastníci se naučí identifikovat své příčiny a projevy stresu. Prakticky si vyzkouší a naučí se používat různé relaxační techniky jako jednu z cest prevence syndromu vyhoření. 

 

Kurz je akreditován MPSV v rozsahu 8 vyučovacích hodin.

 

Lektorka: Mgr. Květa Kadlecovázveřejněno 21. 12. 2021