akreditovaný kurz

VYUŽITÍ HOSPICOVÝCH PŘÍSTUPŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. 

 

Kurz je zaměřen na představení hospicové paliativní péče, jejího interdisciplinárního charakteru a s jejích bio, psycho, socio, spirituálních a etických aspektů. Účastníci budou mít možnost seznámit se s tématikou smrti a umírání tak, aby dokázali identifikovat potřeby umírajícího i jeho rodiny. Účastníkům budou také představeny možnosti využití některých hospicových přístupů v praxi sociálních služeb.

 

Kurz je akreditován MPSV v rozsahu 8 vyučovacích hodin. zveřejněno 28. 4. 2022