akreditovaný kurz

EFEKTIVNÍ PÉČE O IMOBILNÍHO NEMOCNÉHO V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

 

Kurz je určen pro pracovníky v terénních službách a pro neformální pečující. Obsah kurzu je zaměřen především na praktickou rovinu péče o imobilního nemocného. Účastníci budou seznámeni s tím, jak je potřeba uspořádat prostor kolem lůžka v domácím prostředí s ohledem na různé diagnozy. Velká část kurzu je věnována nácviku správného polohování, manipulace na lůžku, přesuny z lůžka. To vše s ohledem na péči v domácím prostředí, kde jsou zcela jiné podmínky než v pobytových zařízeních. Během kurzu budou účastníci seznámeni se základy výběru vhodných kompenzačních pomůcek.

 

Kurz je akreditován MPSV v rozsahu 8 vyučovacích hodinzveřejněno 21. 6. 2021