Úvod do hospicové paliativní péče

Akreditace MPSV č. 2015/0565-PC/SP/PP

Vzdělávací instituce č. 2010/1220-I, Hospic sv. Jana N. Neumanna

Rozsah:          6 hodin

Forma:            Prezenční 

Lektoři:           PhDr. Robert Huneš

                       Mgr. Lucie Štětinová


Absolvent vzdělávacího programu bude seznámen s myšlenkami a vývojem hospicové paliativní péče stejně jako jejím interdisciplinárním pojetím. Získá ucelený přehled o etických i ošetřovatelských přístupech v práci s těžce nemocným a umírajícím člověkem. Učastníci se seznámí se všemi složkami potřeb umírajícího člověka. Nejenom somatické ale i sociální, psychické, duchovní ale i existencionální a právní jsou důležitou součástí práce práce každého z nás, nemocné nevijímaje. Součástí kurzu je i přehled komunikačních technik s umírajícím a jeho blízkými.

Neodmyslitelnou součástí kurzu jsou kazuistiky a případové studie.


Top
Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím